Rubriky
Aktuality Dinosauři

Patronáty….aneb Polabská Černava

Skautský Institut spustil před několika lety zajímavý projekt s názvem „Patronáty“. Ve zkratce se jedná o ochranu přírody a snahu do ní vtáhnout co nejvíce laické veřejnosti. Není to tedy akce jen pro skauty, ale i pro jakékoliv jiné nadšené skupiny. I my jsme se přihlásili, že bychom se rádi podíleli na „patronování“ nějaké oblasti, a byla nám doporučena oblast „Polabská Černava“, nacházející se u Mělnické Vrutice. Poprvé jsme na Černavu zavítali loni v listopadu, tehdy zatím jen vedoucí, s plánem, že s sebou budeme brát v budoucnu jednotlivé družiny.

A tak se stalo teď na Apríla. Spolu s námi vyrazila část družiny Dinosaurů. Všichni jsme se vyzbrojili hráběmi a pracovními rukavicemi a přes nepřízeň počasí – předpověď byla deštivá, jsme vyrazili. Tedy, než jsme vyrazili, se ukázalo, že jsme si nepečlivě naplánovali počty dětí (popravdě jsme teď v tom deštivém počasí nečekali moc dětí), a tak nás zachránili – jak jinak rodiče, a ty naše „nadlimitní“ nám jedna maminka odvezla až do Vrutice. Dnešní den nás čekalo – hrabání trávy, což je ten náš největší přínos.

Abyste rozuměli – Černava, to jsou vlastně zjednodušeně slatinné louky, a díky svému speciálnímu složení půdy a přítomnosti pramenů vytvářejí jedinečné prostředí, a díky němu se tam vyskytují některé velmi vzácné rostliny a třeba i orchideje. A trávy těch luk vytvářejí pevný povrch a některým rostlinkám zabraňují prorazit nahoru. A tak je třeba, aby nastoupily řady pomocníků a hráběmi pomohly narušit povrch a připravit tak, doslova, půdu pro budoucí rostlinky. Naši práci prý uvidíme až příští rok, protože pomůžeme dvouletým rostlinám dostat se blíže k povrchu a připravit se na květenství příští rok. Děti pomáhaly, i když hrabání trávy žádná vzrušující zábava pro ně není…a tak si to vynahradily až nakonec. V kupě shrabané trávy.

Nakonec i to počasí nám přálo, až na pár velmi jemných deštíků, bylo hezky a při odjezdu jsme i to sluníčko viděli. Polabskou Černavu doporučujeme navštívit, takový květen prý je na návštěvu super. My jsme viděli jen fialky, ale i např. snůšku budoucích skokanů, která byla v jedné z vytvořených tůní pro obojživelníky. Více k Černavě naleznete na Wikipedii, a více k patronátům – pokud byste se chtěli zúčastnit na: https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty. A my děkujeme Hance Jeřábková z CHKO Kokořínsko, která nás vede v tomto patronátu po odborné stránce, a která nás zásobila v listopadu i teď na Apríla zajímavými informacemi o Černavě.

 

Napsala Máťa