Co je skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí.

Znak Junáka, českého skauta

Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě. Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či zahraniční skautské akci. Dospělí dobrovolníci také nacházejí v podpoře oddílů smysluplnou aktivitu, možnost se rozvíjet a realizovat. 

Podívejte se na naši fotogalerii a poznejte, jak vypadá skauting v Kostelci nad Labem! 

Skautský výchovný program

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které bychom si často představovali jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky k tomu, aby byli pravdomluvní, ohleduplní ke svému okolí i přírodě nebo pomáhali ostatním.

Celá společnost se za sto let významně proměnila. Důležitost hodnot, na kterých si skauting zakládal již na počátku 20. století, však přetrvala. V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea a postaral se tak o vznik fenoménu, který následně ovlivnil životy milionů lidí.

Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. Český skauting se během totalit potýkal se zákazy své činnosti. Dnes má za sebou přes 25 let souvislé svobodné existence a roste. Moderní program opírá o prověřené hodnoty.

Dobrodružství, příroda a hlavně kamarádi.

Co děláme?

Skautské aktivity jsou pestré v klubovně i v přírodě:

Skauting přináší dětem všestranný rozvoj, ale většinu času to je zábava! Foto: Jakub Kozák
 • Hrajeme si. Každou hrou se něco učíme, ať už vědomě (balení batohu, první pomoc) nebo nevědomě (spolupráce, pomoc druhým, schopnost naslouchat).
 • Putujeme přírodou a poznáváme ji. Chodíme na výpravy, učíme se oceňovat krásu přírody nebo význam toho, co vytvořil člověk, využíváme znalosti při táboření pod stanem i širým nebem. 
 • Hýbeme se. Hry, tradiční i netradiční sporty na výpravách a táborech, rozcvičky a další pohybové aktivity nás zabaví, unaví i pořádně protáhnou. 
 • Objevujeme technologie. Třeba 3D tisk, GPSky, sociální sítě nebo online nástroje, které nám ulehčí život. Učíme se, jak je používat, na co si dávat pozor, a že to s nimi nemáme přehánět. 
 • Nebojíme se výzev. První sjíždění řeky, lezení po skalách nebo spaní pod širým nebem zanechá vzpomínky na celý život. 
 • Jsme v kontaktu se světem. Každý skautský rok nabízí možnosti mezinárodních setkání osobně i na dálku. A z některých vzniknou celoživotní přátelství, návštěvy či společné výpravy a tábory. 
 • Užíváme si čas s kamarády. Ve skautu nikdo není sám: navzájem se podporujeme, sdílíme zážitky a pečujeme o svá přátelství. 
 • Stáváme se zodpovědnými a čestnými občany. Nebojíme se stát za pravdou a demokracií, zapojit se tam, kde je třeba, neváháme pomoci druhým a chránit přírodu. 
Technologií ani médií se nebojíme. Věnujeme se mediální výchově a často si děti mohou praxi vyzkoušet. Foto: Jaroslav Šafer

Skautská činnost se odehrává na pravidelných schůzkách (každý týden), jednodenních i vícedenních výpravách (1–3x za měsíc) a na letním táboře, který je vrcholem skautského roku. 

Proč se stát skautem/skautkou?

První pomoc se učíme v bezpečném prostředí už od mala. Buď připraven! Foto: Zuzana Havlínová
 • Skauting je pestrý a rozvíjí kluky a holky v různých oblastech
  Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností.
 • Díky skautu si děti najdou dobré kamarády  
  Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. 
 • Ve skautu je prostor pro každého
  Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. I děti, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění, v něm najdou pevné a bezpečné místo.  
 • Skauting posiluje dovednosti, díky kterým se vaše děti neztratí
  Od těch praktických, jako je přišití knoflíku nebo sekání dřeva, po ty nehmatatelné, jako je týmová spolupráce, komunikace nebo porozumění druhým. 
 • Skauting dokáže kluky a holky “odpojit”
  Skauting přináší opravdové zážitky s opravdovými kamarády ve světě mimo obrazovky. Jeho základem je pobyt v přírodě, díky které se i obyčejné činnosti stávají dobrodružstvím. Spolu s atraktivním a pestrým programem je to spolehlivý recept, jak klukům a holkám ukázat, že i realita stojí za to. 
 • O kluky a holky se ve skautu starají zapálení a vzdělaní vedoucí
  Junák – český skaut klade na své vedoucí vysoké nároky, s cílem držet vysokou kvalitu programu i zajistit bezpečné prostředí pro děti.
 • Skauting je finančně dostupný
  Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný. 

Více o skautingu najdete na webu Junáka – českého skauta.