Provozní řád klubovny

Chovejte se tu jako doma. Nebojte si věci půjčit, chovejte se k nim slušně a zase je všechny vraťte na své místo.
Nezapomeňte po sobě při odchodu uklidit. Slušností je nahlásit zničené věci.

Přezouvání: Při špatném počasí se v klubovnách přezouváme (prodlužuje se tak životnost podlah). Přezůvky možno zapůjčit.

Manipulace s ohněm: Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm – mimo kamna a plynové vařiče.

Voda: V klubovně je zaveden rozvod pitné vody.

  • Nepoužívejte dřez pod oknem – je falešný (není napojený na odpad). Pro umývání nádobí slouží velký kovový dřez nebo konstrukce s lavory za závěsem.

Používání elektrospotřebičů (varné konvice) – Veškeré závady neprodleně hlaste. Varné konvice nenechávejte zapojené.

Půjčování věcí – Věci, které si půjčíte z vybavení klubovny vraťte na své místo v původním stavu.

– k dispozici jsou běžné kancelářské potřeby, sportovní vybavení, vybavení kuchyně

– po domluvě lze zapůjčit lodě, pádla, vesty, lana na stavbu lanových překážek, kovové ohniště, luk a šípy

WC – V klubovně jsou zřízeny 2 toalety s umyvadlem

Elektřina – Nesviťte zbytečně. Veškeré jističe jsou umístěny v zadní části klubovny (v místě doplňování dřeva).

WiFi – V klubovně není zavedena.

V klubovně nemáme ani projektor. Pro promítání obrázků nebo filmů je možno využít malou TV (lze využít např. Flesh disk nebo pomocí vlastního kabelu připojit k PC).

Zabezpečení při odchodu – Pokud opouštíte klubovnu na delší dobu, zamkněte místnosti kluboven, vchodové dveře a vstupní mříž.

Pokud opouštíte klubovnu na kratší dobu (např. jdete hrát hry na travnatou plochu / do lesa/ na pláž) stačí zamknout jen vchodové dveře.

Zapůjčené lodě nikdy nenechávejte volně ležet na pláži. Odneste je alespoň před klubovnu. Vrata k lodím vždy zamykejte.

Úklid – Před předáním klubovny uveďte všechny místnosti do původního stavu (uspořádání stolů, zametení a vytření podlah, umytí a uklizení nádobí).

  • Pytle s tříděným odpadem vyvezeme, netříděný odpad vyhoďte do popelnice před klubovnou.
  • Papíry nechte v zásobníku dřeva a papíru na spálení.
  • Ukliďte kolem kamen, doplňte zásobníky dřeva v klubovnách (dříví berte v zadních prostorách klubovny)
  • Ukliďte okolí klubovny, zkontrolujte jestli jste venku něco nezapomněli.
  • Zapůjčené věci (lodě / lukostřelbu / lana) ukliďte na jejich místa.

Hlášení závad: Veškeré závady nahlaste správci, kterému vracíte klíče. Pokud jste svým zaviněním způsobili škodu na vybavení, bude vám zaúčtována.

Spotřební materiál: Ve skříňkách v kuchyni jsou k dispozici nějaké potraviny k volnému použití (čaje, káva, cukr, olej, koření …..). Nahlašte případně co jste spotřebovali, abychom zásoby doplnili.

Klubovny jsou plně vybavené kancelářskými potřebami.

 

Předávání klubovny: Předávání klubovny probíhá obvykle v pátek v odpoledních/podvečerních hodinách. Převzetí klubovny je obvykle v neděli. Čas záleží na vzájemné domluvě.