Historie střediska

Historie skautingu v Kostelci nad Labem

Začátek skautingu v okrese Brandýském, kam tehdy Kostelec patřil,  se datuje na rok 1919. Tehdy, v červnu 1919,  přivedl F. Elstner skauty z Prahy. Byly to hoši z 29. oddílu a z Petrské čtvrti, kteří z hlavního města přišli pěšky  do Staré Boleslavi, do lesů k Jizeře, kde si postavili tábor. Bratr Elstner měl jako „div světa“ indiánský stan tepee, ostatní jehlany. Pražští skauti předváděli ukázky táborového života, hry, vaření, lasování a uzlování. Zde také došlo k založení skautské organizace v Brandýse nad Labem. Odtud se skauting šířil dál.

Skautská organizace byla v našem městě založena možná v roce 1920, přesné datum neznáme. Nejstarší dochovaná legitimace 11. SVAZU SKAUTŮ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ  má číslo 9048 a byla vydána v roce 1924.

Historické milníky našeho střediska
 • V roce 1925 byl založen také 46. KLUB OLD SKAUTŮ, jehož vůdcem byl br. Lehman – pozdější fotograf v Brandýse n/Lab. Členové – br. Senft – později vede skauty na Mělníku, Fillek – typograf, Turek – později krejčí v Kostelci n/Lab., Voděra – později vede skauty v Jirnech a další.
 • Dle dochovaných fotografií jsou v našem městě postupně zakládány oddíly pěších i vodních skautů, jak chlapecké, tak i dívčí.
 • V roce 1931 se kostelečtí skauti zúčastnili „skautských slovanských táborů“.
 • Pěší oddíly skautů si v roce 1934 skauti postavili klubovnu v místech dnešního autobusového nádraží. Byla to dřevěná stavba. S dvojitými stěnami. Vodáci měli svou klubovnu pod cukrovarem v přístavu pro nakládku cukru do lodí.
 • Za války byl Junák koncem roku 1940 zakázán a jeho majetek zabaven v prospěch organizací podporujících fašistické Německo.
 • Při Pražském povstání padl Antonín Prikner. Po válce mu byl udělen JUNÁCKÝ KŘÍŽ „ZA VLAST 1939-45, zlatý stupeň in memoriam.“
 • V roce 1945 došlo k obnovení Junáka. Vůdcem střediska se stává J. Kubec (učitel), vodáky vede bratr Kolbaba, pěšáky postupně J. a L. Kec, Hladík, vlčata vede  bratr Valášek, děvčata E. Syllová. MNV nám 1. 1. 1946 propůjčuje budovu koupaliště a již 18. 5. 1946 je zdevastovaná budova opravena, okolí upraveno a 1000 skautů z okolí se zde zúčastní okrskového sjezdu.
 • 1946 – pěší oddíly skautů táboří v Borotíně, vodáci jedou na pramicích Lužnici ze Suchdola přes Rožmberk do Vltavy.
 • V roce 1947 je založen oddíl v Ovčárech a Jiřicích. Pěší oddíly táboří na Českomoravské Vysočině u rybníka Belfrieda nedaleko Bohdalova. Vodáci táboří na ostrově Papírny u Dobronic na Lužnici.
 • V roce 1948 dokázali ještě kostelečtí skauti na zahradě papírny u  Dobronic vybudovat svůj letní tábor, kterého se zúčastnilo mnoho členů ze všech oddílů pěších, vodáckých i dívčích.  Vodní skauti se plavili na kánoích po Lužnici do Vltavy a Labe až do Kostelce.
 • 1950 = další zákaz skautingu. Skautské kroje nahrazuje většinou trampské oblečení a přátelství vyznavačů ohně pokračuje. Kamarádi se znovu vracejí na známá místa, kde jim bylo dobře, která si zamilovali.
 • 3. 1968 v hostinci „U Neukamů“ je první schůzka. Středisko vede dále bratr J. Kubec, pěší oddíl bratr Kec, Šulc, Zahrádka a Meloun, děvčata sestra Syllová a Kecová, vodáky bratr Roznětinský a Eder, sdružení přátel Junáka, které je velikým pomocníkem v této těžké době bratr Prikner, Pavlíček, Hnátek, Lán, Pokorný, Michek a další.
 • Cukrovar půjčuje 6000 Kč a za tyto peníze kupujeme vyřazený ubikační barák od Armabetonu v Neratovicích, který za vydatné podpory občanů i místní vojenské posádky stavíme v Hluchově.
 • 1969 – Vodáci táboří na Berounce u obce Skryje. Na lyže se vypravil 1. oddíl chlapců 7. a 8. února 1969 do osady Milíře, kde bylo ubytování v chatě. Na jaře 1969 zřídil 1. pěší ještě zkušební tábor v Jiříně. Pěší oddíly táboří poblíž Sosnové u České Lípy.
 • V roce 1970 sjeli vodáci, kteří si založili vlastní přístav, řeku Želivku. 11.7. – 1.8.1970 táboří na tábořišti „Velké Hydčice“. Pěší oddíly táboří u řeky Doubravy nedaleko Mladotic
 • září 1970 se na společném setkání se členy i rodiči provádí závěrečné účtování, promítání z táborů, slova rozloučení – ukončení práce. Přišel další zákaz skautingu.
 • 1990 – Znovuobnovení, tentokráte pouze střediska pěších skautů. Vedoucím střediska se stává Eduard Fillek. Dívčí oddíl vede Božena Nováková, chlapecký oddíl E. Fillek a Aleš Mostecký, oddíl ve Všetatech bratr Zíma (oddíl již zanikl). Středisku pomáhají br. Šulc (Tečeto), P. Šefr (Špelec), J. Novák, V. Kraj, J. Meloun. Po úspěšných jednáních s představiteli města zahajujeme dne 1. 2. 1990 v demoličním baráku v Neratovické ulici svoji činnost. Později se středisko vrací opět na koupaliště, které mu město propůjčuje na třicetileté používání.

Obsáhlejší historii střediska si můžete přečíst v samostatném dokumentu


Warning: Undefined array key "lightbox_arrows" in /www/skautikostelec.cz/skautikostelec.cz/wp-content/plugins/gallery-plugin/gallery-plugin.php on line 2682