O středisku

Kalendář akcí našeho střediska

Učíme se vařit v přírodě, na táboře i doma. Foto: Lucie Horáková – Basa

Naše skautské středisko má celkem 4 oddíly a v nich 7 družin, které se scházejí na samostatných schůzkách. Naší klubovnu najdete v Kostelci nad Labem (č. p. 593). Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Naše družiny

Benjamínci

Holky a kluci od 5 let, předškoláci a 1. třída
Schůzky: pondělí

Lišky

Mladší světlušky
Schůzky: středa

Koťata

Starší světlušky
Schůzky: středa

 

Zajíci

Mladší vlčata
Schůzky: středa

Dinosauři

Starší vlčata
Schůzky: čtvrtek

 

Skauti

Kluci od 8. třídy
Schůzky: čtvrtek

Draci

Mladší vlčata a světlušky
Schůzky: pondělí

 

 

V oddílech a družinách se společně pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Pohyb nám není cizí: hrajeme pohybové hry, navštěvujeme lanová centra nebo sjíždíme řeky. Foto: David Kolář

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku jedeme na tábor. Ten bývá 14ti denní, ale je možnost jet pouze na jeden týden. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂

Učit se poznávat přírodu, nás baví