Přidej se k nám

Přidat se lze v každém věku

Benjamínci (5 – 6 let)

Jsou našimi nejmenšími. Program je založen především na hrách a poznávání světa okolo sebe společně s kamarády.

Junák vytvořil i pro benjamínky ucelený program, Který je provede skautským světem. 

Pracovní listy jsou soubor několika listů s různými aktivitami sloužící pro rozvoj všedních činností. 

K pracovním listům je vytvořena Pěšinka benjamínků, což je motivační sešitek, do kterého si děti lepí samolepky za splněné aktivity. 

Pravidelně 5x za rok dostávají Benjamínci svůj vlastní skautský časopis BenJáMína.

Světlušky a vlčata ( 7 – 10 let)

Rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme za dobrodružstvím, podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů a táboření.

U chlapců se pracuje s motivy z Kiplingových Knih džunglí. Jako příklad bývá dětem kladen Mauglí – lidské dítě ve vlčácké smečce. Chlapci se jako Mauglí musí naučit jak žít v prostředí skupiny ostatních dětí (ostatních vlčat ) a zachovávat zákon džungle – určitá oddílová (potažmo i společenská) pravidla.

Děvčata prožívají dobrodružství inspirované příběhem Kouzelné lucerny od Radka Kučery. Učí se být ve společnosti dalších děvčat (světlušek), pomáhat ostatním překonávat překážky a svítit lidem na cestu svojí veselostí.

Skauti a skautky (11 – 14 let)

Kluci a holky se podílejí na tvorbě programu – učí se ho plánovat a získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům. Zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

Rangers a roveři (15 – 26 let)

Starší kluci a holky si z velké míry utvářejí program sami. Možností je mnoho – poznat nové kamarády na skautských akcích v zahraničí, uspořádat vlastní projekt

Dobrovolníci (18 + let)

Skauting nabízí možnost strávit volný čas smysluplnou prací pro druhé a zároveň získat přátelský kolektiv, společenské uznání či možnost doplnit si kvalifikaci. Přidat se lze kdykoliv.

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte, zkontaktujte vedoucího oddílu či družiny, do které chcete své dítě přihlásit, a domluvte se na návštěvě na ukázkové schůzce.

V České republice je skautských dobrovolníků více než 7 000. Přibližně čtyři tisíce z nich pracují přímo s dětmi v oddílech – za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Počet dobrovolníků, kteří pracují pro skauty, je například větší než počet zaměstnanců České televize nebo firmy McDonald’s v České republice.

Zajímavá fakta o organizaci

Junák – český skaut, z. s. sdružuje více než 70 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Skautských oddílů zde působí více než dva tisíce, skautské klubovny najdete téměř v každém městě. Každý rok uspořádají skauti a skautky přibližně 1000 letních táborů – skauti se tak řadí mezi největší pořadatele dětských táborů v Česku. Český skauting existuje více než 100 let. První skautský tábor se uskutečnil už v roce 1912. Pro své demokratické principy a vedení dětí a mládeže k čestnosti a samostatnému rozhodování byl skauting v Československu 3x zakázán totalitními režimy.