Rubriky
Aktuality Benjamínci

Benjamínci měli první přespávačku

28. dubna měli nejmenší benjamínci první přespání v klubovně U Veliké řeky. V pátek jsme se odpoledne sešli v klubovně, zahráli si hry a jelikož nebylo až tak ošklivo, vyrazili jsme podél Labe do Rudče, kde jsme hráli hry. Po návratu se připravovalo spaní a večeře. Po hygieně se děti dívaly na animák a většina brzy usnula.

Ráno děti čekala rozcvička, snídaně a dopoledne jsme šli ke Starému Labi, kde zrovna probíhaly rybářské závody dětí. Po návratu vedoucí za pomoci některých dětí připravili oběd a po chvíli klidu je čekala lukostřelba s vyškolenou instruktorkou Ivčou – jednou z našich vedoucích. Děti byly šikovné a šípy létaly kam měly. Další skupinka zase s hlavní vedoucí Luckou, vyráběla košťata na večerní přehlídku čarodějnic. V kostýmech čarodějů a čarodějnic se dětem líbilo, takže klobouky nosily už odpoledne. A tu se při hře na pláži stala zajímavá příhoda. Jednomu klukovi spadl čarodějnický klobouk do Labe. Díky větru, který ten klobouk shodil z jeho hlavy a také ho nemilosrdně unášel dál od břehu. Kluk začal hlasitě plakat, Lucka nevěděla zda utěšovat dříve dítě, nebo zachraňovat klobouk. Když v tom se objevil hrdina. Zpoza karavanu vyběhl v rouše Adamově muž, vrhnul se do studených vod Labe a klobouk zachránil. Takto neoblečený podal zachráněný kus oděvu naší hlavní vedoucí a ta mu poděkovala. A děkujeme veřejně i my ostatní.

Poté, okolo páté jsme připravili táborák, dřevo, buřty a v šest hodin přijeli rodiče. Všichni jsme si báječně popovídali, viděli představení kouzelníka Jiříka a po spálení čarodějnice odjely děti s rodiči domů. Čarodějnická přespávačka se vydařila.

Napsal Mišák